• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Isolatie


Warmte isolatie

In elk gebouw zijn het de ramen en deuren die een belangrijk onderdeel vormen van de totale isolatie. Met doelgerichte maatregelen kunnen hier dan ook grote energiebesparingen worden gerealiseerd. De door Hooli kozijnen toegepaste profielen van Veka voldoen met gemak aan de nieuwe EPN richtlijnen. De warmte isolering wordt aangegeven door middel van de U-waarde. De U-waarde is het warmte verlies coëfficiënt dat aangeeft hoeveel energie / warmte u verliest per oppervlakte eenheid. Hieronder staan de U waarden bij de verschillende type ruiten en welke besparing u dat oplevert. De U-waarde wordt uitgedrukt in Watt per vierkante meter kelvin, of wel: W/m²K. 1 Kelvin is gelijk aan 1 graden Celcius.

Type glas Waarde U Jaarlijkse besparing
Enkel glas 5,8 -
Dubbel glas 2.8 25 m3 gas per m2 glas
Dubbel glas HR+ 1.6 33 m3 gas per m2 glas
Dubbel glas HR++ 1.2 35,5 m3 gas per m2 glas
Hooli-glas HR++ 1.0 37 m3 gas per m2 glas
Triple-glas Hooli 0.8 38,5 m3 gas per m2 glas

Het dubbel glas van Hooli kozijnen worden op een grotere afstand van elkaar geplaatst, vergeleken het reguliere dubbelglas. Hierdoor bevindt er zich meer edelgas tussen de glasplaten waardoor een hogere isolerende werking wordt verkregen. Het is evident dat niet het glas maar juist de ruimte tussen het glas voor de isolatie zorgt. Hoe groter deze tussenruimte des te meer verwarmingskosten u zult besparen.

Geluidsisolatie

Volgens de nieuwste medische inzichten kan een hoog geluidsniveau in uw woonsituatie leiden tot verschillende ziektebeelden. De snelle ontwikkelingen van onze moderne maatschappij geven steeds meer geluidsoverlast in onze woonomgeving. Het is daarom van groot belang de woning te voorzien van een goede geluidsisolatie. De geluidsisolerende eigenschappen van de Hooli kozijnen dragen aanzienlijk bij tot een stillere woning en daarmee aan uw gezondheid en woongenot. Hooli kozijnen kunnen verder ook worden uigerust met trippel glas, waardoor een nog betere geluidsisolatie bereikt kan worden.